Region Sjælland

Region Sjælland

Lykkebækvej 1, 4600 Køge

Speciallæge (afd.læge/overlæge) (hoved/hals) til Øre-, Næse-, Hals- og Kæbekirurgisk Afdeling, Sjællands Universitetshospital, Køge

Er du speciallæge i oto-rhino-laryngologi med en særlig interesse for hoved-hals-kirurgi?

Så er du måske den, vi leder efter.

Vi udvider vores operationskapacitet og søger derfor en speciallæge med særlig interesse for udredning og behandling af hoved-halssygdomme. 

 

Om stillingen 

Stillingen er en fast stilling, 37 t/uge og ledig fra 1. oktober 2022 eller efter aftale.

Vi forestiller os, at du enten er nyuddannet speciallæge, der ønsker ansættelse som afdelingslæge mhp. subspecialisering i hoved-halssøjlen både i den benigne hoved-halskirurgi og på cancerområdet.

Alternativt er du allerede subspecialiseret i hovedhalssøjlen med ønske om ansættelse som overlæge.

Stillingen vil rumme opgaver som ambulant udredning af ptt., MDT-konferencer, operationsfunktion, supervision af uddannelseslæger, stuegangsfunktion og vagtfunktion.

 

Om dig 

Du er speciallæge i oto-rhino-laryngologi og gerne med forskningserfaring fx ph.d.

Du er - eller ønsker at blive - lægelig ekspert i hoved-halssygdomme.

Du har et stærkt ønske om at medvirke til at udvikle hoved-halssøjlen og afdelingens patientforløb som helhed.

Du har fokus på det gode patientforløb og har gode samarbejds- og kommunikationsevner.

Vi forventer, at du er initiativrig og engagerer dig i afdelingens daglige drift og udvikling - gerne gennem en interesse for kvalitetsudvikling og forskning. Ansøgere med dokumenteret forskningserfaring vil blive prioriteret.

Uafhængigt af dit erfaringsniveau er det afgørende, at du kan tage medansvar for din faglige udvikling, og at du er god til at lære fra dig som vejleder for uddannelseslæger.

 

Vi tilbyder

Er du relativt nyudannet speciallæge, vil vi tilbyde dig at indgå i vores specialistudviklingsprogram, hvor du får tildelt en mentor og et individuelt udviklingsforløb i forhold til kurser, kirurgisk oplæring og udviklingsprojekter i afdelingen.

Er du mere erfaren speciallæge, vil du blive tildelt lægelige ansvarsområder inden for hoved-halssøjlen og afdelingens daglige udvikling, drift, undervisning eller forskning efter muligheder og interesse. Afhængigt af dine interesser og kompetencer kan det individuelt aftales, at du kan indgå i en funktion med tid afsat til forskning og udvikling.

Du bliver en del af en afdeling i fortsat udvikling, både hvad angår patientbehandling, forskning og uddannelse.

Du bliver en del af en engageret lægegruppe, der vægter gensidig faglig sparring, udvikling, uddannelse og samarbejde med andre højt.

Om os

Afdelingen er den eneste øre-næse-halsafdeling i Region Sjælland. Afdelingen har derfor alle patientkategorier indenfor det oto-rhino-laryngologiske speciale, som afdelingen er tildelt i henhold til specialeplanen. Afdelingen er en af de største i Danmark med et patientunderlag på ca. 840.000 borgere. Afdelingen varetager årligt ca. 1400 udredninger af borgere i Region Sjælland ved mistanke om hovedhalscancer.

Afdelingen indeholder 

 • Et operationsafsnit med fire GA-ØNH-operationsstuer der fra efteråret 2022 udvides til fem GA-ØNH-OP-stuer
 • Et sengeafsnit med 24 sengepladser, hvoraf de 12 er til dagskirurgiske patienter 
 • Et ØNH-ambulatorium med 14 undersøgelsesstuer 
 • Et Hørecenter, hvor de audiologiske funktioner er samlet (med egne læger) samt fire lokale høreklinikker i hhv. Nykøbing F, Slagelse, Næstved og Roskilde
 • En klinisk forskningsenhed med et lægeligt lærestolsprofessorat i oto-rhinolaryngologi

Lige nu er tand-mund- og kæbekirurgien en del af afdelingen, men fra 1.1.2023 udskilles afdelingen i to selvstændige afdelinger.

Vores afdeling har en stor klinisk forskningsaktivitet med et udbredt samarbejde med andre afdelinger/institutioner og med andre nationale og internationale forskere.

Vi lægger stor vægt på tværfagligt, såvel som tværsektorielt samarbejde inden for klinik, uddannelse og forskning. Der arbejdes tværfagligt omkring de enkelte patientforløb med inddragelse af patient og pårørende. Det tværfaglige samarbejde involverer et tæt samarbejde med andre afdelinger på Sjællands Universitetshospital, andre hospitaler, samt med primærsektoren.

Afdelingen har stort fokus på uddannelse af alle faggrupper og deltager i undervisningen af medicinstuderende ved Københavns Universitet.

Vi har p.t. seks læger i introduktionsstillling og otte læger i hoveduddannelsesstillinger. Afdelingen har seks ph.d.-studerende læger. Desuden er der i afdelingen otte afdelingslæger og 16 overlæger. Afdelingen har en professor, en sygeplejefaglig forskningslektor og fire undervisningslektorer.

I alt er der i afdelingen ansat ca. 200 medarbejdere.

I oktober 2022 flytter afdelingen til helt nye lokaler på matriklen i Køge som led i opbygningen af Fremtidens SUH.

 

Øvrige forhold 

Ansøgningen bedes udfærdiget i henhold til de syv lægeroller.  

Der kan blive tale om udefunktion på Næstved Sygehus og Rigshospitalet i forbindelse med MDT-konferencer. 

Som speciallæge indgår man i 12-skiftet bagvagt med fremmøde til kl. 18 på hverdage og kl. 14 i weekender. Derefter er man på 30-minutters tilkald. 

Ansættelsen er betinget af en tilfredsstillende børneattest. 

Opmærksomheden henledes på, at betingelsen for at blive ansat som overlæge forudsætter, at ansøger har været ansat som afdelingslæge i specialet i minimum fem år efter opnået speciallægeanerkendelse.  

 

Løn- og ansættelsesvilkår 

Løn- og ansættelsesvilkår efter gældende overenskomst. Der findes forhåndsaftale om vejledertillæg.  

 

Ansøgningsfrist 

10. august 2022.

 

Ansættelsessamtaler  

Forventes afholdt torsdag d. 25. august 2022. 

 

Yderligere oplysninger 

Ledende overlæge Louise Rabøl, loir@regionsjaelland.dk eller tlf. 61338021.  

Professor Preben Homøeprho@regionsjaelland.dk  

 

Om Sjællands Universitetshospital
Sjællands Universitetshospital er Danmarks yngste universitetshospital, og en afgørende brik i Region Sjællands ambitiøse sygehusplan. Vores mission er patienten, og visionen er suveræn kvalitet. I en verden fuld af nye muligheder og forventninger ser vi os som pionerer, der ønsker at definere en ny, bedre og anderledes måde at drive sundhedsvæsenet på.

Sjællands Universitetshospital er over de sidste år etableret som en organisatorisk enhed. Næste trin er den fysiske samling i det nye kvalitetsfondsbyggeri i Køge, som vil skabe rammen for et universitetshospital i fuld skala. Vi er således i gang med at skabe et samlet og bedre sundhedsvæsen for regionens borgere, og en spændende og udviklende arbejdsplads for medarbejderne.

Læs mere om Sjællands Universitetshospital på: http://www.regionsjaelland.dk/suh

Se film om Sjællands Universitetshospital:

 • Fakta

 • Arbejdssted
  Sjællands Universitetshospital, Køge
 • Kontaktperson
  Louise Rabøl
  loir@regionsjaelland.dk
  61338021
 • Adresse
  Lykkebækvej 1, 4600 Køge
 • Stillingstype
  Læge, Overlæge, Afdelingslæge, Leder
 • Speciale
  Oto-rhino-laryngologi
 • Ansættelsesform
  Fast ansættelse
 • Ugentlig arbejdstid
  Fuld tid
 • Ansættelsens start
  01-10-2022
 • Regionens jobnr.
  018188
 • Quick-nr.
  433329
 • Indrykningsdato
  28-06-2022
 • Ansøgningsfrist
  10-08-2022 (udløbet)


 • Fakta

 • Arbejdssted
  Sjællands Universitetshospital, Køge
 • Adresse
  Lykkebækvej 1, 4600 Køge
 • Kontaktperson
  Louise Rabøl
  loir@regionsjaelland.dk
  61338021
 • Stillingstype
  Læge & Overlæge & Afdelingslæge & Leder
 • Speciale
  Oto-rhino-laryngologi
 • Ansættelsesform
  Fast ansættelse
 • Ugentlig arbejdstid
  Fuld tid
 • Ansættelsens start
  01-10-2022
 • Regionens jobnr.
  018188
 • Quick-nr.
  433329
 • Indrykningsdato
  28-06-2022
 • Ansøgningsfrist
  10-08-2022 (udløbet)

Du er ikke logget ind

For at kunne oprette en jobagent på baggrund af dette job skal du først logge ind. Vil du logge ind nu?

Ja, tak! Opret bruger ×
På baggrund af dette job

Sundhedsjobs

Sundhedsjobs.dk er en portal, der samler alle regionernes stillingsopslag i sundhedssektoren. Portalen drives af Danske Regioner og de 5 regioner i fællesskab.