Region Syddanmark

Region Syddanmark

J.B. Winsløws Vej 4, Indgang 85, Pavillon, 5000 Odense C

Studieenheden i hæmatologisk sengeafsnit X1 søger klinisk vejleder til barselsvikariat. Vores kliniske vejleder skal på barsel, derfor leder vi med lys og lygte efter dig, der drømmer en hverdag med studerende i et spændende speciale.

Drømmer du om at udfolde dine pædagogiske evner og uddanne sygeplejestuderende og social- og sundhedsassistenter? Så er du måske den kliniske vejleder, vi søger til vores velfungerende studieenhed i hæmatologisk sengeafsnit X1.
Stillingen er en unik mulighed for dig, der gerne vil forfølge dine ambitioner som klinisk vejleder i tæt samarbejde med de øvrige kolleger i vores studieenhed, hvor vi uddanner sygeplejersker, social- og sundhedsassistenter, bioanalytikere, medicinstuderende og lægesekretærelever. 

Stillingen er en fuldtidsstilling med blandede vagter og weekendvagt ca. hver 4. uge. Du har via Min Tid mulighed for at planlægge dine vagter, så du får den bedste sammenhæng mellem funktionen som klinisk vejleder og dit privatliv. 

Hvis du kan starte i november eller december bliver Tanya glad, så er der nemlig god tid til at hun kan introducere dig !

Hvem er du?

 • Du har en master- eller kandidatuddannelse i klinisk vejledning og har erfaring som klinisk vejleder.
 • Du er teoretisk velfunderet inden for sygeplejefagets humanistiske felt, det naturvidenskabelige felt og det samfundsvidenskabelige felt, og du arbejder ud fra den nyeste viden.
 • Du har minimum 2 års erfaring fra sygepleje til patienter med kræft og/eller intensivsygepleje. 
 • Du trives med sygepleje til komplekst syge patienter, hvor du både skal agere på akut livstruende sygdom og komplikationer og skal forholde dig til betydelige fysiske, psykiske, sociale og åndelige behov. 
 • Du har lyst til at indgå i et tværfagligt team, hvor patientens perspektiv er omdrejningspunktet, og hvor alle faglige stemmer tæller lige meget.
 • Du kan opstille realistiske krav til de uddannelsessøgende ud fra klare målsætninger, som du og den uddannelsessøgende aftaler i fællesskab.
 • Du kan motivere de uddannelsessøgende til at indgå i et forpligtigende praksisfællesskab med de ansatte i afdelingen.
 • Du er drevet af ambitionen om at skabe et struktureret og stimulerende læringsmiljø, der gør os til et attraktivt uddannelsessted.
 • Du er selv den gode rollemodel, der kan yde klinisk sygepleje på højt niveau, hvor praksis afspejler dine værdier og dit solide teoretiske fundament.

 

Det tilbyder vi

 • Du får et grundigt introduktions- og oplæringsforløb. I forløbet indgår formaliserede introduktionsdage, hæmatologiskole og uddannelse i medicinsk kræftbehandling, hvis ikke du i forvejen har denne uddannelse.
 • Du får, i samarbejde med dine kolleger, ansvar for afsnittets studieenhed. Det betyder, at du spiller en central rolle i forhold til at koordinere de administrative, strukturelle, pædagogiske og sociale elementer, som tilsammen skaber et attraktivt studiemiljø. 
 • Du indgår i samarbejdende fællesskab med afdelingens øvrige kliniske vejledere på tværs af alle afsnit. Sammen står I for at afvikle PBL og udvikle det samlede uddannelsestilbud for afdelingens uddannelsessøgende.
 • Du får mulighed for at lære den enkelte patient at kende som et helt menneske i løbet af de ofte langvarige indlæggelser, hvor du spiller en vigtig rolle som patientens medicinske, psykologiske og eksistentielle sparringspartner. 

 

Vores værdier
Vores afdeling er bundet sammen af et særligt værdifællesskab. Vi har for nyligt sat os ned og defineret de fire mest fremtrædende værdier – passer de til dig?

Vi arbejder sammen
På Hæmatologisk afdeling har vi et helt unikt sammenhold, der går på tværs af faggrænser og afsnit. Sygeplejersker, læger, social- og sundhedsassistenter, fysio- og ergoterapeuter, sekretærer, diætister og hospitalspræst arbejder sammen som en enhed for patienternes bedste. Vi har faste tværfaglige konferencer, hvor vi sammen planlægger den bedste behandling for de enkelte patienter, og vi har forskellige tværfaglige arbejdsgrupper, der arbejder målrettet med alt fra ernæring til patient- og pårørendeinddragelse. Afdelingen er præget af en flad struktur, hvor alle kan byde ind med nye input.

Vi tager ansvar
Vi arbejder hele tiden på at blive bedre, og det er dybt indgroet i vores kultur, at vi handler hurtigt for at løse problemer og på at lære af vores fejl. Afdelingen er præget af ordentlighed og af en fællesskabsfølelse, som betyder, at vi tager ansvar for patienter og pårørende, men også for at vi alle lever op til afdelingens værdier.

Vi tænker nyt
Vi er hele tiden på vej nye steder hen, og det kan du se, når du kommer ind i afdelingen. Vi har startet netværket Livskræften til unge patienter med arrangementer i en særlig opholdsstue, og vi har indrettet målrettede patientstuer til delirøse patienter. Vi har en meget aktiv forskningsenhed, hvorfor du vil se projektsygeplejersker, der indsamler data på afsnittene. Vores hjemmeenhed arbejder løbende med patient empowerment – fx i form af hjemmekemo med CADD-pumper.

Vi skaber stemning
Det kollegiale sammenhold er i særklasse hos os. Når du starter, vil du møde en personalegruppe, der tager imod dig med åbne arme. Hos os tager vi hånd om hinanden, og den gode stemning kan mærkes af patienterne, som ofte beder os om at åbne dørene til deres stuer, så de kan høre os grine sammen. Vi har en stor fælles julefrokost og en juletræsfest, hvor man kan tage familien med. I januar holder vi nytårskur, og vi har to fælles årlige temadage. Vi synger morgensang med patienterne året rundt, og vi har et korps af frivillige, som hygger om patienterne. Mange af os laver også ting sammen i fritiden.

OUH's strategi for sygepleje

Strategi for sygepleje, Hæmatologisk Afdeling X

Læs vores værdibog her

Læs vores virksomhedsgrundlag her

Se afdelingens LinkedIn-profil

Se afdelingens Facebook-profil

Om os
Hæmatologisk afdeling X ved Odense Universitetshospital varetager regionsfunktion og højtspecialiseret funktion inden for hæmatologi. Afdelingen modtager patienter fra hele Regionen og har samarbejdsaftale med Rigshospitalet og Aarhus vedr. kontrolforløb for allogent stamcelletransplanterede patienter.

De hæmatologiske patienter har ofte længerevarende (ikke sjældent årelange) forløb i afdelingen. Ambulatoriet har ca. 23.000 besøg årligt fordelt på patienter i kontrolforløb og patienter til dagbehandling i form af kemoterapi, behandling med immunglobuliner, transfusioner og anden medicinsk kræftbehandling samt palliativ indsats.

 

Løn- og ansættelsesforhold

Ansættelse sker efter gældende overenskomst mellem Regionernes lønnings- og takstnævn.

OUH benytter prøvetid jævnfør gældende praksis for Region Syddanmark.

 

Vil du vide mere

Du er velkommen til at kontakte afdelingssygeplejerske Charlotte Bang Pedersen på tlf. 51 26 19 99, hvis du vil vide mere.

 

Ansøgningsfrist forlænges til  d. 21. november 2022. Samtaler forventes snarest derefter. 

 

 

 • Fakta

 • Arbejdssted
  OUH Odense Universitetshospital, Odense
 • Kontaktperson
  Dorthe Skov Rasmussen
  dorthe.skov.rasmussen@rsyd.dk
 • Adresse
  J.B. Winsløws Vej 4, Indgang 85, Pavillon, 5000 Odense C
 • Stillingstyper
  Klinisk vejleder
 • Ansættelsesform
  Fast ansættelse
 • Ugentlig arbejdstid
  Deltid over 21 timer
 • Ansættelsens start
  Snarest muligt
 • Regionens jobnr.
  222563
 • Quick-nr.
  437399
 • Indrykningsdato
  31-10-2022
 • Ansøgningsfrist
  21-11-2022 (udløbet)


 • Fakta

 • Arbejdssted
  OUH Odense Universitetshospital, Odense
 • Adresse
  J.B. Winsløws Vej 4, Indgang 85, Pavillon, 5000 Odense C
 • Kontaktperson
  Dorthe Skov Rasmussen
  dorthe.skov.rasmussen@rsyd.dk
 • Stillingstyper
  Klinisk vejleder
 • Ansættelsesform
  Fast ansættelse
 • Ugentlig arbejdstid
  Deltid over 21 timer
 • Ansættelsens start
  Snarest muligt
 • Regionens jobnr.
  222563
 • Quick-nr.
  437399
 • Indrykningsdato
  31-10-2022
 • Ansøgningsfrist
  21-11-2022 (udløbet)

Du er ikke logget ind

For at kunne oprette en jobagent på baggrund af dette job skal du først logge ind. Vil du logge ind nu?

Ja, tak! Opret bruger ×
På baggrund af dette job

Sundhedsjobs

Sundhedsjobs.dk er en portal, der samler alle regionernes stillingsopslag i sundhedssektoren. Portalen drives af Danske Regioner og de 5 regioner i fællesskab.