Region Midtjylland

BUA Tværgående

Palle Juul-Jensens Boulevard, 199, 8200 Aarhus

Kvalitetskoordinator til børne- og ungdomspsykiatrien

Vil du være med til at sikre rekruttering og fastholdelse af medarbejdere med et højt fagligt kompetenceniveau i Børne- og Ungdomspsykiatrisk Afdeling, Region Midtjylland?

 

Vigtig viden om Børne og Ungdomspsykiatrisk Afdeling, BUA
I praksis varetager BUA tværfaglig udredning og behandling af børn og unge fra 0-18 år med psykisk sygdom og udviklingsforstyrrelse samt udredning og behandling af børn/unge og voksne med spiseforstyrrelser. Tværfagligheden er en styrke og en forudsætning i at forstå de perspektiver, som er på spil i forhold til udredning/behandling af ofte komplekse psykiatriske problemstillinger. Har du allerede nu lyst til at læse mere om afdelingen, kan du klikke på nedenstående link Velkommen til nye medarbejdere i BUA

 

Kvalitetskoordinator

Som kvalitetskoordinator med særlig fokus på rekruttering og fastholdelse får du rig mulighed for at sætte dit præg på, hvordan vi gennem introduktion, kompetenceudvikling og uddannelse sikrer et højt kompetenceniveau blandt medarbejderne og en stærk tilknytning til BUA.

 

Struktureret onboarding og kompetenceudvikling er afgørende for fastholdelse af gode medarbejdere og derved kvaliteten i den behandling vi leverer. BUA søger en dygtig kvalitetskoordinator der, i tæt samarbejde med relevante parter, kan udvikle, tilrettelægge og implementere introduktionsprogrammer og oplæring i det børne- og ungdomspsykiatriske speciale og synliggøre kompetenceveje for faggrupper med mellemlange videregående uddannelser. Herunder koordinere aktiviteter, så som netværk for nyuddannede medarbejdere, mono- og tværfaglige temadage og sikre sammengæng med psykiatriens strategiske årsplansspor.

 

Du bliver en del af en faglig stærk og alsidig stab, der består af medarbejdere med forskellige opgaver inden for kvalitet, udvikling, arbejdsmiljø og administration. Opgaverne løses både individuelt og i samarbejde med kolleger i Staben, afsnitsledelsen samt interne- og eksterne samarbejdspartnere.

 

Vigtig viden om kompetenceudvikling, Introduktion og oplæring

Gennem de sidste år har BUA haft et stigende fokus på systematisk og struktureret introduktion/oplæring til alle nyansatte. Dette har fx resulteret i:

 

·         Fælles introduktion af alle nyansatte i BUA, hvor de møder relevante nøglepersoner og afdelingsledelsen

·         Harmonisering af introduktionsmateriale

·         Fokus på digital onboarding i form af en app, som alle nye medarbejdere får adgang til inden ansættelsesstart

·         Udvikling af en generisk model for mentorordning i BUA

·         Netværksgrupper for nyansatte, med formålet at styrke rollen som nyansat/nyuddannet fagperson

 

Hvad skal du lave?

 

·         Udvikle og koordinere indhold til introduktionsprogrammer og kompetencegivende kurser

·         Sikre synlige kompetenceveje for medarbejdere med mellemlange, videregående uddannelser

·         Udarbejde og vedligeholde program for intern rekruttering af studerende til fasansættelse i BUA

·         Være tovholder på netværk, arbejdsgrupper og temadage

·         Understøtte afsnitsledelsen i udarbejdelse af individuelle programmer til medarbejdere – kompetenceafklaring og udvikling

·         Indgå i forskellige udviklings- og kvalitetsprojekter herunder projektledelse, facilitering og implementerings opgaver

Indgå som sparringspartner for afdelingsledelsen i forhold til overordnet strategi og udvælgelse af fokusområder for kompetenceudvikling i BUA

·         Samarbejde med dine kolleger i Staben om at løse mangefacetterede ad hoc opgaver

 

Hvad forventer vi af dig?

 

Et højt kompetenceniveau blandt medarbejderne og evnen til at fastholde gode kræfter er centralt for behandlingsarbejdet. Derfor søger vi en kollega, som kan sige ja til følgende:

 

·         Du har en sundhedsfaglig baggrund og en relevant master eller kandidat

·         Du evner at omsætte kompleks stof/viden til brugbar viden for personalet

·         Du har erfaring og viden inden for kompetenceudvikling og oplæring

·         Du er god til at kommunikere både i skrift og tale 

·         Du har erfaring fra psykiatri, gerne fra sygehus regi

·         Du arbejder selvstændigt og struktureret

·         Du har kompetencer inden for kvalitetsudvikling og implementering fx forbedringsvejleder eller tilsvarende

·         Du har lyst til at bidrage til det sociale og faglige fælleskab i Staben

 

Hvad kan du forvente af os?

 

·         Et hold af kolleger med bred faglighed, som bakker op om og hjælper hinanden

·         En attraktiv arbejdsplads, hvor du vil modtage grundig introduktion og løbende mulighed for kompetenceudvikling

·         Meningsfuldt arbejde som er med til at sikre de bedste kompetencer i behandlingen af børn og unge med psykiatriske sygdomme

·         Et tæt samarbejde og sparring med dine kolleger omkring realisering af visioner og strategier i BUA, både i forhold til teori og metode

·         Stor fleksibilitet i forhold til hjemmearbejde og tilrettelæggelse af din arbejdstid

 

Yderligere oplysninger

 

Hvis du vil vide mere om stillingen og BUA, er du velkommen til at kontakte:

 

·         Chefsygeplejerske Camilla Havsteen på tlf. 2115 3523 eller mail camhav@rm.dk.

·         Cheflæge Jakob Paludan på tlf. 5127 3326 eller mail jakopalu@rm.dk 

 

Ansøgningsfrist: 19. oktober 2022.

 

Ansættelsessamtaler

 

·         1. samtale: 27. oktober 2022, fra kl. 15

·         Mulig 2. samtale: 7. november 2022, fra kl. 15

 

Tiltrædelse: 1. januar 2023

 

Om Børne- og Ungdomspsykiatriske Afdeling, Region Midtjylland

BUA er en afdeling under Psykiatrien i Region Midtjylland. Vi varetager tværfaglig udredning og behandling af børn og unge fra 0-18 (21) år med psykisk sygdom og udviklingsforstyrrelse samt voksne med spiseforstyrrelser. I udredning og behandling inddrager vi også patientens familie, netværk, evt. andre hospitalsafdelinger og kommuner i regionen. 
BUA består af 8 kliniske afsnit fordelt i Skejby, Viborg og Gødstrup samt en forskningsenhed og et lægesekretærafsnit i Skejby. Den overvejende del af behandlingen sker ambulant. BUA dækker fire hovedområder: Småbørn, Skolebørn, Unge samt Spiseforstyrrelser. Personalet udgøres af læger, sygeplejersker, psykologer, pædagoger, socialrådgivere med flere. Afdelingen modtog i 2021 5.042 eksterne henvisninger og havde kontakt med 10.053 unikke cpr.nr. Afdelingen havde i 2021 et nettobudget på 306 mio. kr. og pr. 1/1-2022 547 årsværk fordelt på 587 medarbejdere.

Stillingen er som udgangspunkt en fuldtidsstilling.

Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil medarbejdere i omplacering, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale.

 • Fakta

 • Arbejdssted
  Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center
 • Kontaktperson
  Camilla Havsteen
  camhav@rm.dk
  2115 3523
 • Adresse
  Palle Juul-Jensens Boulevard, 199, 8200 Aarhus
 • Stillingstyper
  Ergoterapeut
 • Ansættelsesform
  Fast ansættelse
 • Ugentlig arbejdstid
  Fuld tid
 • Ansættelsens start
  01-01-2023
 • Regionens jobnr.
  49553
 • Quick-nr.
  437729
 • Indrykningsdato
  29-09-2022
 • Ansøgningsfrist
  19-10-2022 (udløbet)


 • Fakta

 • Arbejdssted
  Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center
 • Adresse
  Palle Juul-Jensens Boulevard, 199, 8200 Aarhus
 • Kontaktperson
  Camilla Havsteen
  camhav@rm.dk
  2115 3523
 • Stillingstyper
  Ergoterapeut
 • Ansættelsesform
  Fast ansættelse
 • Ugentlig arbejdstid
  Fuld tid
 • Ansættelsens start
  01-01-2023
 • Regionens jobnr.
  49553
 • Quick-nr.
  437729
 • Indrykningsdato
  29-09-2022
 • Ansøgningsfrist
  19-10-2022 (udløbet)

Du er ikke logget ind

For at kunne oprette en jobagent på baggrund af dette job skal du først logge ind. Vil du logge ind nu?

Ja, tak! Opret bruger ×
På baggrund af dette job

Sundhedsjobs

Sundhedsjobs.dk er en portal, der samler alle regionernes stillingsopslag i sundhedssektoren. Portalen drives af Danske Regioner og de 5 regioner i fællesskab.