Region Midtjylland

Neurologi

Heibergs Alle 4, 8800 Viborg

Vestdansk Center for Rygmarvsskade søger en vikar for ergoterapeut

Har du lyst til, at arbejde med rehabilitering af rygmarvsskadede patienter i tværfagligt regi?

 

Vestdansk Center for Rygmarvsskade (VCR) søger 1 vikar for ergoterapeut på fuldtid.

Vikariatet er på 6 måneder og er fra d. 01.03.23. til d. 31.08.23.

Fremmøde er primært i dagvagt. Der indgår også aften og weekend vagter.

 

VCR arbejder målrettet med at gøre hverdagslivets aktiviteter til omdrejningspunkt for rehabiliteringsindsatsen. Det betyder, at du får en nøgle position når patienten skal generhverve færdigheder og funktionalitet i de hverdagsaktiviteter der skal give selvstændighed, selvbestemmelse og autonomi i et meningsfyldt hverdagsliv.

 

Du skal have lyst og motivation i at indgå i tæt samarbejde med patienter og andre sundhedsprofessionelle i koordination og udvikling af rehabiliteringsindsatsen, der integrerer træningen i meningsfulde omgivelser og situationer. Det betyder, at funktionstræningen gennemføres på naturlige tidspunkter af døgnet fx. i forbindelse med morgen ADL eller frokostsituationen.

 

Vi søger 1 kollega der:

·         har erfaring med og/ eller interesse for hverdagsrehabilitering.

·         bidrager aktivt og konstruktivt til den samlede opgaveløsning.

·         har evne og lyst til at indgå og udvikle faglig praksis. Har kendskab til og kan anvende ICF modellen og bruge OTIPM som arbejdsmodel.

·         har gode relationelle kompetencer og sans for samarbejde, optimering og overblik.

·         kan varetage opgaven omkring funktionsevnevurderinger og deltage i opgaver der relaterer sig til fx af- og påklædning, morgentoilette, assisteret spisning mm. i relation til ADL.

·         bidrager til en koordineret, tværfaglig rehabiliteringsindsats således at rehabilitering integreres i hele døgnet.

·         kan identificere den ergoterapeutiske indsats omkring patientens hverdagsaktiviteter i tæt samarbejde med afsnittets vanlige ergoterapeuter, fysioterapeuter og det sygeplejefaglige personale.

·         motiveres af at indgå i et tæt interprofessionelt samarbejde og kan navigere i længerevarende og komplicerede patientforløb.

·         kan arbejde systematisk og struktureret med et særlig fokus på rehabiliteringsindsatsen i forbindelse med hverdagsaktiviteter.

·         har interesse i at arbejde med at tydeliggøre, hvordan hverdagsaktiviteter kan indgå i den daglige rehabilitering.

·         har erfaring med eller interesse inden for dataindsamling mhp. forskning.

·         kan arbejde selvstændigt og er fleksibel.

·         Udarbejde GOP og plejeforløbsplaner.

·         Kan lave vurdering af dysfagi.

 

Vi tilbyder en arbejdsplads hvor:

·         du vil have klinisk faglig tilknytning til ergoterapien for at sikre mulighed for faglig sparring og udvikling, samt monofaglig undervisning.

·         der er et grundig onboardingsprogram tilrettelagt individuelt med bla. introduktionsprogram, samtaler, undervisning, mentorordning og flere introvagter.

·         du har stor indflydelse og rig mulighed for at udvikle og påvirke indholdet af den rehabiliterende indsats.

·         der bliver arbejdet efter individuelle tilrettelagt behandlingsplaner. Omfanget af patienternes rygmarvsskade er meget forskelligt. Nogle patienter bliver selvhjulpne og andre får behov for hjælp til alle hverdagsaktiviteter.

·         patienten ses som samarbejdspartner og der arbejdes i team med patienten, hvorfor relationel koordinering er et naturligt og vigtigt arbejdsredskab.

·         der er fokus på at arbejde med udviklingen og implementeringen af nye arbejdsgange.

·         der er fokus på, at give patienten redskaber til, at kunne takle hverdagens udfordringer knyttet til problemstillinger efter rygmarvsskaden.

·         der er mono- og tværfaglig sparring, som øger kendskab til egne og andres kerneydelser og giver dynamisk samspil.

·         der et godt kollegialt tværfagligt miljø.

 

VCR arbejder aktivt med at optimere den mono- og tværfaglige organisering af rehabiliteringsopgaven. Derfor skal du kunne lide at blive udfordret af nye arbejdsgange og metoder. Vi forventer også, at du kan bidrage til nytænkning og udvikling af funktionstræningen.

 

Om Vestdansk Center for Rygmarvsskade:

Vestdansk Center for Rygmarvsskade er en del af Neurologisk Afdeling på Hospitalsenhed MIDT, og er beliggende i eget hus ved Søndersø i Viborg. VCR har 35 sengepladser, 4 hotelsenge og en tilknyttet klinik.

 

Gennem forskning, udvikling og forebyggelse varetager VCR den tværfaglige rehabilitering af patienter med traumatiske og sygdomsbetingede rygmarvsskader. VCR er af Sundhedsstyrelsen udpeget til at have højt specialiseret funktion inden for rehabilitering af patienter med rygmarvsskade og er det ene af to centre i Danmark.

 

Rehabiliteringen varetages af tværfaglige behandlerteams og samarbejdet på VCR er stærkt både mono- og tværfagligt - også på tværs af sektorer.

 

VCR har patienter, der efter rehabilitering bliver stort set selvhjulpne og patienter med behov for respirator med tracheostomi og deraf følgende suge-og ventilationsbehov og behov for hjælp hele døgnet.

                

Ergoterapeuter refererer til den ledende terapeut på VCR.

                                                                     

Om Hospitalsenhed Midt

Hospitalsenhed Midt omfatter Regionshospitalet Viborg, Regionshospitalet Silkeborg, Regionshospitalet Hammel Neurocenter og Regionshospitalet Skive og har ca. 4.300 ansatte samt et budget på ca. 2,5 mia. kr. årligt.

 

De fire regionshospitaler danner tilsammen en hospitalsenhed, der har en stærk faglig profil og er i kraft af specialernes kompleksitet og bredde en af de bredest specialiserede hospitalsenheder i Jylland.

 

Om løn- og ansættelsesvilkår

Løn- og ansættelsesvilkår er i henhold til gældende overenskomst på området. Med henvisning til Lov om indhentelse af børneattest i forbindelse med ansættelse af personale m.v., vil der blive indhentet børneattest i forbindelse med eventuel ansættelse.

 

Ansættelsen sker ved Region Midtjylland med tjeneste indtil videre ved Hospitalsenhed Midt, Regionshospitalet Viborg, Neurologisk afdeling.

Yderligere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til:

Ledende terapeut Lasse Thulstrup. Tlf: 78446180 eller ergoterapeutisk koordinator, Susanne Østerby. Tlf: 78446128                                 

                                  

Se nærmere om Hospitalsenhed Midt på www.hospitalsenhedmidt.dk.

Din ansøgning skal indeholdende autorisations ID, oplysninger om uddannelse og hidtidig erfaring og skal være os i hænde senest d. 20.02.23.23.

Ansættelsessamtaler forventes afholdt i uge 8.

Region Midt ansatte medarbejdere i omplacering der søger stillingen, har fortrinsret til samtale.

 


Stillingen er som udgangspunkt en fuldtidsstilling.

Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil medarbejdere i omplacering, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale.

 • Fakta

 • Arbejdssted
  Regionshospitalet Viborg
 • Kontaktperson
  Lasse Thulstrup
  lasse.thulstrup@midt.rm.dk
  +4578446180
 • Adresse
  Heibergs Alle 4, 8800 Viborg
 • Stillingstyper
  Ergoterapeut
 • Ansættelsesform
  Vikariat
 • Ugentlig arbejdstid
  Fuld tid
 • Ansættelsens start
  Snarest muligt
 • Regionens jobnr.
  51470
 • Quick-nr.
  444301
 • Indrykningsdato
  03-02-2023
 • Ansøgningsfrist
  20-02-2023 (udløbet)


 • Fakta

 • Arbejdssted
  Regionshospitalet Viborg
 • Adresse
  Heibergs Alle 4, 8800 Viborg
 • Kontaktperson
  Lasse Thulstrup
  lasse.thulstrup@midt.rm.dk
  +4578446180
 • Stillingstyper
  Ergoterapeut
 • Ansættelsesform
  Vikariat
 • Ugentlig arbejdstid
  Fuld tid
 • Ansættelsens start
  Snarest muligt
 • Regionens jobnr.
  51470
 • Quick-nr.
  444301
 • Indrykningsdato
  03-02-2023
 • Ansøgningsfrist
  20-02-2023 (udløbet)

Du er ikke logget ind

For at kunne oprette en jobagent på baggrund af dette job skal du først logge ind. Vil du logge ind nu?

Ja, tak! Opret bruger ×
På baggrund af dette job

Sundhedsjobs

Sundhedsjobs.dk er en portal, der samler alle regionernes stillingsopslag i sundhedssektoren. Portalen drives af Danske Regioner og de 5 regioner i fællesskab.